Jak wygląda edukacja w Kanadzie

Kanadyjski system oświaty jest bardzo prosty. Dzieci zaczynają naukę w szkole podstawowej a potem kontynuują ją w szkole średniej. Cały proces nauki młodzieży trwa 12 lat, z czego dzieci spędzają w podstawówce 7 lat, a pozostałe pięć w liceum. Uczniowie międzynarodowi mają możliwość nauki obok miejscowych dzieci przez rok, albo dłużej. Kanadyjskie szkoły oferują: bardzo dużą ilość różnego rodzaju stypendiów dla studentów (także z zagranicy), pomoc młodym, poznanie sztuki regionalnej, wiele kursów komputerowych i kursów sportowych. Studenci mają też możliwość dołączenia do wielu stowarzyszeń studenckich, rozpoczęcia wolontariatu, gdzie mogą potrenować nadzorowanie nad zespołem. Studenci, którzy zakończyli już edukację zachęcają młodszych kolegów do uczęszczania na wyżej wymienione zajęcia, bo dzięki temu młodzi ludzie rozwijają swoje życie kulturalne. Wszystkie powyższe przykłady zajęć powyżej wskazują na fenomenalnie rozwinięty system edukacji posiadający ogromne zaplecze dla studentów. Dzięki tym zajęciom wiele młodych osób ma ułatwiony start na uniwersytetach. Wszystkie kanadyjskie szkoły są koedukacyjne. Uczniowie między 13 a 18 rokiem życia powinni mieszkać w swoich rodzinach ewentualnie w rodzinach goszczących. Natomiast osoby, które mieszkają bez rodziców do 25 roku życia muszą mieć swojego opiekuna prawnego (kuratora). Dzieci do 5 klasy muszą mieszkać w domu z rodzicami, od 5 do 7 klasy mogą mieszkać u najbliższej rodziny (babcie, dziadkowie, wujkowie, ciocie), a dopiero po ukończeniu 7 klasy młodzi ludzie mogą zamieszkać w rodzinie goszczącej.