Czy można przenieść się do szkoły z IB będąc uczniem polskiego liceum

Matura międzynarodowa (IB) to część programu edukacyjnego stworzonego przez International Baccalaureate czyli fundację genewską powstałą w 1968 roku w Szwajcarii. Program ten realizowany jest w szkołach na całym świecie w ponad 5400 placówkach, w tym w kilkudziesięciu w Polsce. Coraz więcej uczniów rozważa edukację w tym programie.

Czy można przenieść się do szkoły z IB będąc uczniem polskiego liceum

Często na konsultacje zgłaszają się do mnie rodzice uczniów pierwszej lub drugiej klasy liceum z pytaniem, czy jest sens zapisywanie się do szkoły z programem matury międzynarodowej na dwa ostatnie lata liceum? Odpowiedź zaczynam zwykle od słów “to zależy”. Dalsza część mojej odpowiedzi wynika z wywiadu przeprowadzonego z uczniem lub rodzicem podczas konsultacji. Dla części uczniów zmiana na program IB będzie wyjątkowo korzystna, dla innych w perspektywie długoterminowej (plany na dalszą edukację) zmiana szkoły nie ma najmniejszego sensu. Często sugeruję uczniom pozostanie w obecnym liceum, nawet jeśli planują studia za granicą. 

CZY MOŻNA PRZENIEŚĆ SIĘ DO SZKOŁY Z IB Z POLSKIEGO LICEUM

Uczeń, który wejdzie do programu IB w trzeciej klasie liceum, nie stanowi wyjątku. Zdecydowana większość młodzieży, zarówno w Polsce jak i na świecie, dołącza do programu właśnie na tym etapie. Przyczyny tego stanu rzeczy moim zdaniem są dwie: dostępność szkół z programem MYP (czyli wcześniejsze lata liceum) i ogólna świadomość czegoś takiego jak matura międzynarodowa. Często dopiero na początku liceum, gdy pojawiają się pierwsze myśli o aplikacji na studia wyższe, uczeń i rodzice zdobywają wiedzą o istnieniu programu matury międzynarodowej.

PEŁEN PROGRAM IB

Pełen program IB to edukacja od 3-go do 19-go roku życia. We wrześniu 2021 w programie IB są prawie 2 000 000 uczniów w około 5400 szkołach, w 195 krajach na całym świecie.

Od IBDP w 1968 roku rozpoczęło się tworzenie całościowego programu nauczania dzieci i młodzieży, którego osią jest międzynarodowa postawa, profil ucznia IB, szeroki, zrównoważony, koncepcyjny i spójny program nauczania oraz podejścia do nauczania i uczenia się.

ETAPY EDUKACJI W PROGRAMIE IB

Dziś pełna edukacja w systemie IB dzieli się na:

  • PYP – Primary Years Programme – od 1997 roku, dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat
  • MYP – Middle Years Programme – od 1994 r., od 11 do 16 lat
  • IBDP – Diploma Programme – od 1968r, młodzież w wieku 16-19 lat
  • CP – Career-related Programme – od 2014, 16-19 lat. Jest to najmłodsza część programu IB, skierowany do uczniów, dla których IBDP jest zbyt wymagający, ale chcą kontynuować edukację w nurcie IB. Program CP został opracowany specjalnie dla studentów, którzy chcą zaangażować się w uczenie związane z karierą, jednocześnie zdobywając umiejętności w zakresie wiedzy stosowanej, krytycznego myślenia, komunikacji i zaangażowania międzykulturowego.

MATURA MIĘDZYNARODOWA W POLSCE

W Polsce najbardziej znany jest program IBDP, czyli ostatnie dwa lata nauki w liceum, kończące się uzyskaniem dyplomu matury międzynarodowej. Więcej na temat IBDP znajdziesz w tym artykule. To właśnie ten program realizuje 55 liceów z opcją matury międzynarodowej w Polsce. Często w polskich szkołach oferujących IB, pierwsze dwa lata liceum realizowane są polskim programem nauczana. Tylko 14 szkół (wśród nich są prywatne i państwowe) ma akredytację do realizowania programu MYP. Nie odbiega to od sytuacji w innych krajach. Na całym świecie mniej niż połowa obecnych uczniów programu IBDP uczyła się wcześniej w programie MYP

PYP (czyli edukacja IB dla najmłodszych) w Polsce realizowany jest w tylko 13-tu szkołach. Są to prywatne szkoły międzynarodowe w największych miastach kraju. Część tych szkół korzysta z programu PYP tylko w początkowych latach nauczania (do 11-12 roku życia), a w kolejnych latach realizują program brytyjski, amerykański lub kanadyjski.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, nie ma przeciwwskazań do przeniesienia ucznia do szkoły z programem matury międzynarodowej z polskiego liceum. Zdecydowana większość młodzieży na całym świecie wchodzi w program IB dopiero na ostatnie dwa lata nauki. Trudnością może być znalezienie miejsc w szkołach z IB na dwa ostatnie lata, szczególnie jeśli myślimy o realizowaniu programu matury międzynarodowej w szkole publicznej.


AUTOR:

BASIA SALAMON

Pomagam rodzicom i ich dzieciom wybrać najlepszy program edukacyjny za granicą. Specjalizuję się w wyborze szkół średnich i ścieżek przygotowujących do aplikacji na zagraniczne uniwersytety. Jestem certyfikowanym doradcą edukacyjnym British Council, CCEA i IATC. Prowadzę konsultacje online i stacjonarnie we Wrocławiu.


UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ