Matura międzynarodowa - co to jest IB?

Uczniowie polskich szkół co roku na początku maja podchodzą do jednego z najważniejszych egzaminów w swoim życiu, egzaminu który w ogromnej mierze decyduje o ich przyjęciu na uczelnie wyższe. Co roku kilkuset z nich podchodzi do matury międzynarodowej, w której osiągnięcie wysokich wyników umożliwia skuteczną rekrutację na międzynarodowe uczelnie.

Czym jest matura międzynarodowa, czym różni się od jej polskiego odpowiednika i z jakich egzaminów się składa?

Matura międzynarodowa - co to jest IB?

Matura międzynarodowa

 

Matura międzynarodowa (IB) to część programu edukacyjnego stworzonego przez International Baccalaureate czyli fundację genewską powstałą w 1968 roku w Szwajcarii. Program ten realizowany jest w szkołach na całym świecie w ponad 4000 placówek, w tym w kilkudziesięciu w Polsce. Od tradycyjnego, znanego wszystkim egzaminu dojrzałości, różni się kilkoma bardzo istotnymi kwestiami.

 

ZNAJDŹ SZKOŁĘ Z IB

 

Zamiast ogólnego programu nauczania – możliwość wyboru

 

Program przygotowujący do matury międzynarodowej podzielony jest na kilka grup przedmiotów, przy czym trzy z nich powinny być realizowane na poziomie rozszerzonym, a trzy na podstawowym:

 • pierwszą z nich stanowi język podstawowy – czyli w przypadku naszego kraju – język polski i jest to jedyny egzamin, który nie jest przeprowadzany w języku obcym dla ucznia,
 • druga grupa przedmiotowa to język obcy, który można realizować od podstaw lub od bardziej zaawansowanego poziomu,
 • trzecia grupa obejmuje przedmioty z zakresu nauk społecznych i tutaj do wyboru kolejno są: historia, geografia, ekonomia, technologia informacyjna czy antropologia,
 • czwartą grupę stanowią przedmioty ścisłe, spośród których uczniowie mogą wybrać chemię, fizykę, biologię, technologią projektowania czy nauki o środowisku,
 • osobno od nauk ścisłych traktowana jest matematyka, w jej przypadku uczniowie mogą wziąć udział w następujących kursach: Mathematical Studies Standard Level, Mathematics SL, Mathematics Higher Level oraz Further Mathematics Higher Level – każdy z nich przystosowany jest do odmiennych zainteresowań i możliwości uczniów,
 • ostatnia grupa przedmiotów związana jest ze sztuką, a w jej obrębie uczniowie mogą skupić się na zgłębianiu wiedzy w obrębie zagadnień związanych z malarstwem, filmem i muzyką. Ważną informacją jest fakt, że uczniowie mają możliwość zrezygnowania z zajęć z przedmiotów w obrębie tej grupy na rzecz przedmiotu z pozostałych grup.

 

Uczniowie uczący się w klasie.

ST Clare’s College July 2018 at the on the 12/07/2018. Photo: David Tett

 

Wymagania programu IB

 

Uczniowie, którzy planują przystąpić do egzaminu muszą odbyć następującą ilość godzin kursów:

 • 150 CAS (twórczość, działanie, pomoc) – kursu związanego z działaniami prospołecznymi, wolontariatem, zajęciami proekologicznymi bądź artystycznymi,
 • 100 TOK (Theory of Knowledge) – kurs krytycznego i naukowego podejścia do zagadnień. Wraz z jego zakończeniem uczniowie zobowiązani są do napisania i ustnego zaprezentowania eseju na wybrany przez siebie temat.

Każdy uczeń zobowiązany jest dodatkowo do napisania tzw. extended essay czyli pracy stworzonej na podstawie własnych badań pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego.

 

Ile kosztuje i kiedy odbywa się egzamin?

 

W Polsce większość szkół ponadgimnazjalnych oferujących program matury międzynarodowej jest państwowa, w związku z czym nie pobierają ona opłaty za naukę w klasie IB. Z kolei opłacenie matury międzynarodowej zawsze leży po stronie zdającego.

Koszt, odbywającej się na pół roku przed startem egzaminu rejestracji, to ponad 100 euro. Nie jest to jednak jedyna opłata, którą ponieść musi zdający. Przystąpienie do egzaminu z każdego przedmiotu to koszt rzędu około 80 euro, za każdy z sześciu przedmiotów.

Egzaminy matury IB, podobnie jak jej tradycyjne odpowiedniki, rozpoczynają się z początkiem maja i trwają kolejno przez trzy tygodnie.

 

Uczennice w labolatorium.

 

Matura IB w liceum za granicą

 

Polscy uczniowie mają możliwość podchodzenia do egzaminu matury IB nie tylko w szkołach na terenie naszego kraju, ale także tych znajdujących się za granicą np. w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Szwajcarii.

Nauka w szkole za granicą umożliwia uczniom nie tylko doskonałe przygotowanie do egzaminu i osiągnięcie w nim założonych wyników, ale także możliwość nauki w środowisku nauczycieli, którzy od lat ze znakomitym skutkiem przygotowują uczniów z całego świata do rekrutacji na cieszące się wysokim prestiżem międzynarodowe uczelnie. Współpraca i kontakt z takimi nauczycielami są wyjątkowo cennym doświadczeniem dla uczniów, którzy na poważnie myślą o kontynuacji nauki na międzynarodowych uczelniach. Przez czas, w którym uczniowie przebywają w szkole za granicą i przygotowują się do matury IB, mają dostęp i możliwość konsultacji swoich projektów i postępów z wysoce wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, doskonale znającą realia i wymagania panujące na wymarzonych uczelniach uczniów.

Dodatkowym atutem nauki w tego typu szkołach jest fakt, że uczniowie dorastają w nich w zróżnicowanym środowisku kulturowym, a ich rozwój przybiera zupełnie nowego i pełnego wymiaru.

 

Liceum z internatem w Wielkiej Brytanii.

 

Jak oceniani są maturzyści i gdzie mogą dostać się na studia?

 

Jednym z głównych powodów, dla których uczniowie podchodzą do matury międzynarodowej jest fakt, że ułatwia im aplikacje na zagraniczne uczelnie. Dyplom IB jest uznawany na wielu uczelniach na całym świecie, w tym na tych najbardziej prestiżowych takich jak Oxford i Cambridge.

Matura IB nie zamyka drzwi na polskich uniwersytetach. Rodzime uczelnie w naszym kraju opracowały specjalny proces rekrutacyjny dla kandydatów z maturą międzynarodową. Co jeszcze odróżnia zatem krajową maturę od IB? Matura międzynarodowa nie jest sprawdzana lub oceniana przez polskie komisje egzaminacyjne.

Maturzyści z każdego z egzaminów oceniani są na siedmiostopniowej skali, gdzie 7 to ocena najwyższa, zatem łączna pula punktów ze wszystkich egzaminów wynosi 42 punkty. Każdy z uczniów może otrzymać dodatkowe 3 punkty za przeprowadzoną pracę badawczą oraz przygotowanie prezentacji z zakresu TOK. MInimalna ilość punktów pozwalająca na zaliczenie egzaminu wynosi 24.

 

Uczniowie w dniu ukończenia liceum.

 

Matura międzynarodowa – dla kogo?

 

Egzamin IB z pewnością nie jest dla wszystkich, ponieważ pięć na sześć egzaminów wchodzących w jego skład jest prowadzonych w języku angielskim (w innych krajach są też szkoły z IB z wykładowym hiszpańskim lub francuskim). W porównaniu do uczniów, którzy podchodzą do polskiej matury, ci podchodzący do matury międzynarodowej wyboru egzaminacyjnych przedmiotów muszą dokonać znacznie wcześniej.

W przypadku tradycyjnego egzaminu dojrzałości polscy licealiści mają obowiązek złożenia swoich deklaracji maturalnych na trzy miesiące przed terminem egzaminu. W tym przypadku nawet uczeń, który zdecydował się uczęszczać na profil humanistyczny finalnie może podchodzić do egzaminu z rozszerzonej fizyki czy matematyki, w przypadku nauki w systemie IB nie jest to możliwe. Co więcej uczniowie podchodzący do IB zobowiązani są aby zdawać egzaminy ze wszystkich, sześciu realizowanych przedmiotów.

Dla osób planujących kontynuację nauki na międzynarodowych uczelniach, podejście do matury międzynarodowej jest bez wątpienia dobrą decyzją – otwiera drzwi do zdobywania nauki i wiedzy na najlepszych uczelniach świata.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o egzaminie lub poszukujesz pomocy w wyborze idealnej szkoły, w której realizowany jest program matury międzynarodowej, umów się na konsultację!

 


AUTOR:

BASIA SALAMON

Pomagam rodzicom i ich dzieciom wybrać najlepszy program edukacyjny za granicą. Specjalizuję się w wyborze szkół średnich i ścieżek przygotowujących do aplikacji na zagraniczne uniwersytety. Jestem certyfikowanym doradcą edukacyjnym British Council, CCEA i IATC. Prowadzę konsultacje online i stacjonarnie we Wrocławiu.


 

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Konsultacje dostępne są w biurze agencji Excellence in Education, przez Zoom lub telefon. 

Proszę o wypełnienie formularza. W ciągu jednego dnia roboczego ja lub moja asystentka skontaktuje się z Panią/Panem w celu potwierdzenie terminu konsultacji.

UWAGA: W sierpniu i pierwszych tygodniach września nie prowadzę konsultacji. To czas, który poświęcam przygotowaniu moich podopiecznych do wyjazdu, dopinaniu formalności i monitorowaniu pierwszych dni w nowych szkołach. Zachęcam zatem do umawiania konsultacji w lipcu lub drugiej połowie września.

 • cena konsultacji: 250 zł
 • czas trwania: 30 – 40 minut
 • konsultację należy opłacić przelewem przed terminem jej rozpoczęcia
Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Preferowany rodzaj konsultacji:
Proponowany dzień konsultacji:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij

 

Dołącz do newslettera i odbierz: DARMOWY PORADNIK JAK WYBRAĆ LICEUM ZA GRANICĄ - 10 pytań, które powinien sobie zadać rodzic i nastolatek przed wyborem odpowiedniego programu

* indicates required