Nauka w liceum za granicą a powrót do szkoły w kraju

Jak wygląda rzeczywistość i co czeka ucznia, który powraca do Polski z boarding school w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii czy jakiegokolwiek innego kraju na świecie? Nie ma wątpliwości, że wyjazd do tego typu szkół to ogromna szansa dla ucznia, który planuje kontynuację nauki na międzynarodowych, ale także polskich uczelniach. Jednak co dzieje się, kiedy uczeń po częściowo odbytej edukacji za granicą planuje powrót do szkoły? Na co dobrze być przygotowanym, jakie warunki spełnić i jak będzie wyglądał ten proces?

Nauka w liceum za granicą a powrót do szkoły w kraju

 

Powrót do Polski z liceum za granicą

 

Kwestia powrotu ucznia ze szkoły za granicą jest ściśle uregulowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które stworzyło rozwiązanie zapewniające polskim uczniom naukę języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim, a także kontynuację nauki w kraju, po powrocie z zagranicy.

Aby kontynuacja edukacji była możliwa wystarczy, że uczeń posiada świadectwo szkolne szkoły, w której uprzednio uczył się w innym kraju. Dokument jest wystarczającym poświadczeniem ukończenia danej klasy i daje możliwość promocji do kolejnej. Mitem jest, że aby wejść lub wrócić do polskiego systemu edukacji konieczne jest równoległe realizowanie polskiego sytemu nauczania.

 

Polska platforma edukacyjna

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej – dla wszystkich uczniów, przebywających i uczących się w szkołach za granicą, rozważających powrót do polskiego systemu edukacji – stworzyło nowoczesną i niezwykle przyjazną platformę edukacyjną prowadzoną przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Platforma daje uczniowi dostęp do materiałów odnoszących się do polskiej edukacji. Polscy nauczyciele przy jej użyciu prowadzą konsultacje on-line, a nawet spotkania kół zainteresowań. Uczniowie i ich rodzice mają dzięki niej bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych, a także pozostają w bezpośrednim i stałym kontakcie z polskimi nauczycielami.

Co ciekawe od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie nie mają obowiązku zdawania egzaminów klasyfikujących, które do tej pory odbywały się w siedzibie ORPEG w Warszawie.

 

Kto podejmuje decyzję o przyjęciu

 

Uczniowie i ich rodzice często pytają jakie czynniki decydują o przyjęciu do polskiej szkoły ucznia, który część swojej edukacji odbył w zagranicznych placówkach. Ministerstwo Edukcji Narodowej jasno definiuje, że o przyjęciu takiego ucznia niemal w 100% decyduje dyrektor przyjmującej placówki. Decyzja podejmowana jest przez władze szkoły na podstawie wcześniej wspomnianego świadectwa ukończenia danej klasy lub zaświadczenia ze szkoły, do której uczęszczał uczeń.

Czasem zdarza się tak, że polscy uczniowie mimo niedostatecznych umiejętności językowych trafiają do niższych klas w szkołach za granicą (np. zamiast do 2 klasy liceum, to do 1). W takim wypadku, kiedy uczeń kończy zagraniczną szkołę ze świadectwem z klasy pierwszej (mimo, że rocznikowo powinien być w drugiej), nie zostanie przyjęty do klasy trzeciej tylko dlatego, że idąć tokiem nauczania w Polsce powinien być na tym poziomie. W takim przypadku uczeń zostanie przyjęty do klasy drugiej, ponieważ posiada świadectwo z klasy pierwszej.

 

Co dzieje się, kiedy aplikacja ucznia o powrocie do polskiej szkoły spotyka się z odmową?

 

W takim wypadku zarówno rodzic jak i uczeń mają prawo odwołać się w terminie siedmiu dni od daty jej obwieszczenia. Władze szkoły mają wtedy obowiązek przekazania pisemnej argumentacji dlaczego uczeń nie może zostać przyjęty.

Wyjazd i edukacja w liceum za granicą to niewątpliwie ogromna szansa dla uczniów, którzy planują kontynuowanie nauki na międzynarodowych uczelniach. Nie świadczy to jednak o tym, że na wyjazd do liceum za granicą mogą zdecydować się wyłącznie osoby planujące kontynuowanie wyższej edukacji za granicą. Tego typu wyjazd na rok czy dwa to równie ciekawe doświadczenie, które zaprocentuje w kontekście kontynuacji nauki w polskich szkołach i na krajowych uniwersytetach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się z jakimi zagrnicznymi szkołami współpracujemy, skontaktuj się z nami lub zajrzyj na naszą stronę.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/edukacja/edukacja-polskich-dzieci-za-granica

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/dzieci-migrujace/ksztalcenie-dzieci-pol/11692,Rozporzadzenie-Ministra-Edukacji-Narodowej-z-dnia-23-sierpnia-2017-r-w-sprawie-k.html

 

Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

* indicates required