Czy powinniśmy rozróżniać sposób nauczania chłopców i dziewczynek?

Potoczna nauka i szereg funkcjonujących w kulturze powiedzeń, podkreśla różnice między mężczyznami i kobietami. Mawia się, że kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa, jednak jak różnice międzypłciowe wpływają na nasz sposób zdobywania wiedzy i w jaki sposób dostosować metody nauczania, by te były odpowiednie zarówno dla dziewcząt jak i chłopców? Po co w XXI wieku istnieją szkoły dla dziewcząt?

Przyjrzeliśmy się tematowi nieco bliżej.

Czy powinniśmy rozróżniać sposób nauczania chłopców i dziewczynek?

     Różnice strukturalne w budowie mózgu

 

Wyniki badań pokazują, że chłopcy uczą się nieco inaczej niż dziewczynki. Powodem są różnice w strukturze dziewczęcych i chłopięcych mózgów – okazuje się, że zdecydowanie większa część mózgu dziewcząt, uwzględniając korę mózgową (odpowiedzialną za pamięć, uwagę myślenie i język) odpowiada za funkcjonowanie werbalne. Z kolei hipokamp – region mózgu niezmiernie istotny w kontekście zapamiętywania treści werbalnych – rozwija się szybciej u dziewczynek niż u chłopców, a także jest większy u kobiet niż u mężczyzn. U chłopców z kolei, zdecydowanie większa część kory mózgowej jest dedykowana tzw. myśleniu przestrzennemu i mechanicznemu funkcjonowaniu.

Budowa określonych struktur może wyjaśnić różnice dotyczące nauki mówienia i pisania wśród dzieci, a także większej łatwości z przyswajaniem wiedzy werbalnej niż myślenia przestrzennego w przypadku dziewcząt.

 

 

     Odmienny poziom hormonów

 

Istnieją także biologiczne różnice związane odmiennymi zachowaniami i ich wzorcami przejawianymi przez chłopców i dziewczęta. Badanie poziomu niektórych hormonów wykazały, że u chłopców poziom serotoniny i oksytocyny jest znacznie mniejszy. To z kolei może być wytłumaczeniem, dlaczego dziewczynki postrzegane są za spokojniejsze od swoich kolegów.

Mniejsze stężenie hormonów odpowiadających za reakcje emocjonalne, pozytywny afekt i przywiązanie do innych, powoduje, że chłopcy zachowują się bardziej impulsywnie we wczesnej młodości i ciężej ich poskromić. Często zdarza się, że nauczyciele ucznia, który nieustanie wierci się na krześle, nie może usiedzieć w miejscu, uważają, że chłopiec jest arogancki i nie ma ochoty słuchać. Wcale nie! On po prostu nie jest w stanie cicho i w spokoju pozostać na miejscu i to nie on jest tutaj winny, a niski – w stosunku do dziewcząt – poziom niektórych hormonów.

 

Badacze przyznają, że nie ma żadnych różnic między chłopcami i dziewczynkami jeśli chodzi o to, czego mogą się nauczyć. Różnice polegają na technikach i sposobach nauczania, które powinny różnić się w zależności od płci dziecka. I właśnie te różnice podkreślane są najczęściej przez organy prowadzące szkoły żeńskie, których nadal sporo jest w Wielkiej Brytanii.

 

     Motywacja do nauki

 

Psychologowie edukacji dokonali z kolei fundamentalnego odkrycia, jeśli chodzi o różnice w rodzajach motywacji dominujących w stylach poznawczych i sposobach zachowania między dziewczynkami i chłopcami. Okazało się, że dla dziewczynek – bardziej niż dla chłopców – istotne i motywujące jest, aby swoim zachowaniem zadowolić dorosłych, szczególnie rodziców i nauczycieli.

Co więcej dziewczynki interpretują swoje porażki w kategorii rozczarowania dorosłych i dowodu na to, że są niewiele warte. Z kolei chłopcy porażkę interpretują wyłącznie w odniesieniu do określonej sytuacji, w której nie odnieśli sukcesu – sposób interpretowania porażek przez chłopców – odmienny od dziewczęcego – z pewnością związany jest z brakiem chęci do zadowalania osób dorosłych. Oceniający feedback jest dla dziewczynek na tyle istotny, że identyfikują go i scalają ze swoją ogólną samooceną, podczas gdy chłopcy traktują tego typu oceny za odnoszące się wyłącznie do określonych sytuacji, w związku z tym nie mogą być istotne w kontekście ich ogólnej samooceny.

 

ST Clare’s College July 2018 at the on the 12/07/2018. Photo: David Tett

 

     Stosunek do nauczycieli

 

Dziewczynki widzą w nauczycielach sojuszników i chętnie korzystają z ich pomocy, podczas gdy chłopcy znacznie częściej odrzucają tego typu starania ze strony nauczycieli. Dla dziewcząt środowisko, które sprzyja ich produktywności jest przyjemne i wygodne, podczas gdy dla chłopców otoczenie, wystrój klasy, estetyczne i przyjemne elementy nie mają większego znaczenia.

 

ST Clare’s College July 2018 at the on the 12/07/2018. Photo: David Tett

     Nauka przedmiotów ścisłych

 

Sposób nauczania przedmiotów ścisłych powinien różnić się w zależności od płci uczniów. Nauczyciele powinni stosować odmienne techniki szczególnie jeśli chodzi o naukę arytmetyki, algebry i teorii liczb.

Okazuje się, że w ludowych mądrościach i tym razem odnajdziemy pierwiastek prawdy. Badania budowy mózgu i biochemii organizmu dziewcząt i chłopców wykazują, że warto zróżnicować podejście w kontekście nauczania chłopców i dziewczynek. Nie chodzi tutaj o dyskryminację jednej bądź drugiej płci, a raczej o stworzenie jak najlepszego środowiska rozwoju dla młodzieży.

 

Większość z polskich szkół oferuje dzieciom naukę w ponad trzydziestoosobowych klasach, w których niemal niemożliwe jest indywidualne podejście do nauczania chłopców i dziewczynek. Nie można winić tutaj polskich nauczycieli, a raczej system i brak możliwości wdrożenia innych rozwiązań.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szkołach, w których uczniowie mogą liczyć na indywidualne podejście ze strony nauczycieli, osób prowadzących dodatkowe zajęcia czy trenerów sportu – zajrzyj na naszą stronę internetową lub skontaktuj się z nami.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Konsultacje dostępne są w biurze agencji Excellence in Education, przez Skype lub telefon. 

Prosimy o wypełnienie formularza. W ciągu jednego dnia roboczego nasz pracownik skontaktuje się z Panią/Panem w celu potwierdzenie terminu konsultacji.

  • cena konsultacji: 195 zł
  • czas trwania: 40 – 50 minut
  • konsultację należy opłacić przelewem przed terminem jej rozpoczęcia
  •  
Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Preferowany rodzaj konsultacji:
Proponowany dzień konsultacji:
Godzina konsultacji (czas trwania około 40 minut):
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij

 

Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from EIE Sp. z o.o.:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.