Czy powinniśmy rozróżniać sposób nauczania chłopców i dziewczynek?

Potoczna nauka i szereg funkcjonujących w kulturze powiedzeń, podkreśla różnice między mężczyznami i kobietami. Mawia się, że kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa, jednak jak różnice międzypłciowe wpływają na nasz sposób zdobywania wiedzy i w jaki sposób dostosować metody nauczania, by te były odpowiednie zarówno dla dziewcząt jak i chłopców? Po co w XXI wieku istnieją szkoły dla dziewcząt?

Przyjrzałam się tematowi nieco bliżej.

Czy powinniśmy rozróżniać sposób nauczania chłopców i dziewczynek?

Różnice strukturalne w budowie mózgu

 

Wyniki badań pokazują, że chłopcy uczą się nieco inaczej niż dziewczynki. Powodem są różnice w strukturze dziewczęcych i chłopięcych mózgów – okazuje się, że zdecydowanie większa część mózgu dziewcząt, uwzględniając korę mózgową (odpowiedzialną za pamięć, uwagę myślenie i język) odpowiada za funkcjonowanie werbalne. Z kolei hipokamp – region mózgu niezmiernie istotny w kontekście zapamiętywania treści werbalnych – rozwija się szybciej u dziewczynek niż u chłopców, a także jest większy u kobiet niż u mężczyzn. U chłopców z kolei, zdecydowanie większa część kory mózgowej jest dedykowana tzw. myśleniu przestrzennemu i mechanicznemu funkcjonowaniu.

Budowa określonych struktur może wyjaśnić różnice dotyczące nauki mówienia i pisania wśród dzieci, a także większej łatwości z przyswajaniem wiedzy werbalnej niż myślenia przestrzennego w przypadku dziewcząt.

 

 

Odmienny poziom hormonów

 

Istnieją także biologiczne różnice związane odmiennymi zachowaniami i ich wzorcami przejawianymi przez chłopców i dziewczęta. Badanie poziomu niektórych hormonów wykazały, że u chłopców poziom serotoniny i oksytocyny jest znacznie mniejszy. To z kolei może być wytłumaczeniem, dlaczego dziewczynki postrzegane są za spokojniejsze od swoich kolegów.

Mniejsze stężenie hormonów odpowiadających za reakcje emocjonalne, pozytywny afekt i przywiązanie do innych, powoduje, że chłopcy zachowują się bardziej impulsywnie we wczesnej młodości i ciężej ich poskromić. Często zdarza się, że nauczyciele ucznia, który nieustanie wierci się na krześle, nie może usiedzieć w miejscu, uważają, że chłopiec jest arogancki i nie ma ochoty słuchać. Wcale nie! On po prostu nie jest w stanie cicho i w spokoju pozostać na miejscu i to nie on jest tutaj winny, a niski – w stosunku do dziewcząt – poziom niektórych hormonów.

 

Badacze przyznają, że nie ma żadnych różnic między chłopcami i dziewczynkami jeśli chodzi o to, czego mogą się nauczyć. Różnice polegają na technikach i sposobach nauczania, które powinny różnić się w zależności od płci dziecka. I właśnie te różnice podkreślane są najczęściej przez organy prowadzące szkoły żeńskie, których nadal sporo jest w Wielkiej Brytanii.

 

     Motywacja do nauki

 

Psychologowie edukacji dokonali z kolei fundamentalnego odkrycia, jeśli chodzi o różnice w rodzajach motywacji dominujących w stylach poznawczych i sposobach zachowania między dziewczynkami i chłopcami. Okazało się, że dla dziewczynek – bardziej niż dla chłopców – istotne i motywujące jest, aby swoim zachowaniem zadowolić dorosłych, szczególnie rodziców i nauczycieli.

Co więcej dziewczynki interpretują swoje porażki w kategorii rozczarowania dorosłych i dowodu na to, że są niewiele warte. Z kolei chłopcy porażkę interpretują wyłącznie w odniesieniu do określonej sytuacji, w której nie odnieśli sukcesu – sposób interpretowania porażek przez chłopców – odmienny od dziewczęcego – z pewnością związany jest z brakiem chęci do zadowalania osób dorosłych. Oceniający feedback jest dla dziewczynek na tyle istotny, że identyfikują go i scalają ze swoją ogólną samooceną, podczas gdy chłopcy traktują tego typu oceny za odnoszące się wyłącznie do określonych sytuacji, w związku z tym nie mogą być istotne w kontekście ich ogólnej samooceny.

 

 

     Stosunek do nauczycieli

 

Dziewczynki widzą w nauczycielach sojuszników i chętnie korzystają z ich pomocy, podczas gdy chłopcy znacznie częściej odrzucają tego typu starania ze strony nauczycieli. Dla dziewcząt środowisko, które sprzyja ich produktywności jest przyjemne i wygodne, podczas gdy dla chłopców otoczenie, wystrój klasy, estetyczne i przyjemne elementy nie mają większego znaczenia.

 

     Nauka przedmiotów ścisłych

 

Sposób nauczania przedmiotów ścisłych powinien różnić się w zależności od płci uczniów. Nauczyciele powinni stosować odmienne techniki szczególnie jeśli chodzi o naukę arytmetyki, algebry i teorii liczb.

Okazuje się, że w ludowych mądrościach i tym razem odnajdziemy pierwiastek prawdy. Badania budowy mózgu i biochemii organizmu dziewcząt i chłopców wykazują, że warto zróżnicować podejście w kontekście nauczania chłopców i dziewczynek. Nie chodzi tutaj o dyskryminację jednej bądź drugiej płci, a raczej o stworzenie jak najlepszego środowiska rozwoju dla młodzieży.

 

Większość z polskich szkół oferuje dzieciom naukę w ponad trzydziestoosobowych klasach, w których niemal niemożliwe jest indywidualne podejście do nauczania chłopców i dziewczynek. Nie można winić tutaj polskich nauczycieli, a raczej system i brak możliwości wdrożenia innych rozwiązań.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szkołach, w których uczniowie mogą liczyć na indywidualne podejście ze strony nauczycieli, osób prowadzących dodatkowe zajęcia czy trenerów sportu – śledź mojego bloga lub umów się na konsultację

 


AUTOR:

BASIA SALAMON

Pomagam rodzicom i ich dzieciom wybrać najlepszy program edukacyjny za granicą. Specjalizuję się w wyborze szkół średnich i ścieżek przygotowujących do aplikacji na zagraniczne uniwersytety. Jestem certyfikowanym doradcą edukacyjnym British Council, CCEA i IATC. Prowadzę konsultacje online i stacjonarnie we Wrocławiu.


 

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Konsultacje dostępne są w biurze agencji Excellence in Education, przez Skype lub telefon. 

Prosimy o wypełnienie formularza. W ciągu jednego dnia roboczego nasz pracownik skontaktuje się z Panią/Panem w celu potwierdzenie terminu konsultacji.

  • cena konsultacji: 210 zł
  • czas trwania: 40 – 50 minut
  • konsultację należy opłacić przelewem przed terminem jej rozpoczęcia
Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Preferowany rodzaj konsultacji:
Proponowany dzień konsultacji:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij

 

Dołącz do newslettera i odbierz: DARMOWY PORADNIK JAK WYBRAĆ LICEUM ZA GRANICĄ - 10 pytań, które powinien sobie zadać rodzic i nastolatek przed wyborem odpowiedniego programu

* indicates required