ABBOTSHOLME

ABBOTSHOLME

ABBOTSHOLME

Wielka Brytania

Abbotsholme to brytyjska szkoła z internatem, znajdująca się w samym środku kraju, w pobliżu miast takich jak Manchester i Birmingham. Przyjazna atmosfera panująca w kampusie sprzyja realizowaniu programu edukacji progresywistycznej, skoncentrowanej przede wszystkim na potrzebach i zainteresowaniach ucznia. Indywidualne podejście do nauczania i przyjazna atmosfera to doskonałe warunki dla rozwoju otwartych i ciekawych świata umysłów, których pielęgnowanie i rozwój jest główną misją nauczycieli i władz szkoły.

Abbotsholme to jedna z jedenastu brytyjskich szkół, znajdujących się w sieci Round Square, która zrzesza najbardziej innowacyjne placówki z 50 krajów na sześciu kontynentach.
Innowacyjność idzie tutaj w parze z indywidualnym podejściem – szkoła liczy zaledwie 300 uczniów, a lekcje odbywają się w małych, piętnastoosobowych grupach.

Uczniowie szkoły mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach dodatkowych, wchodzących w skład aktywności związanych i liczących się w klasyfikacji Nagrody Księcia Edynburga (The Duke of Edinburgh’s Award). Dodatkowo każdy z nich może korzystać z nowoczesnych obiektów sportowych, w których skład wchodzą między innymi rozmaite boiska sportowe.

Etapy aplikacji:

  • przesłanie do doradcy EiE skanów świadectw szkolnych z dwóch ostatnich lat
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego
  • test z matematyki i angielskiego
  • po wstępnej akceptacji wizyta ucznia w szkole, na którą pojedzie z rodzicami lub doradcą EiE (w takim przypadku rodzice pokrywają kosztu podróży i pobytu doradcy)
  • decyzja szkoły o przyjęciu kandydata i przedstawienie oferty (zwykle w ciągu kilku dni od wizyty w szkole)

Jestem zainteresowany nauką w tej szkole

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij