ACKWORTH

ACKWORTH

ACKWORTH

Wielka Brytania

Ackworth to znajdująca się w Yorkshire szkoła, której historia zaczęła się ponad 230 lat temu, a w której obecnie stawia się zarówno na bogatą tradycję rodzinną, jak i innowacyjne metody nauczania. Jej najmłodszymi wychowankami są bardzo małe, nawet dwuletnie dzieci, jednak uczniowie mieszkający w internacie to młodzież w wieku od 10 do 18 lat.

Dynamiczny rozwój i nowoczesne podejście nauczycieli stwarza uczniom warunki do pełnego rozwoju kreatywnego myślenia, otwarcia umysłów, kierowania się w życiu zasadami etycznymi i odpowiedzialnością. W Ackworth stawia się na kreatywność, rozwój pasji i swobodne i otwarte dzielenie się swoimi przemyśleniami w międzynarodowym środowisku uczniowskim, co z kolei kształtuje u młodych ludzi nawyki swobodnego dzielenia się przemyśleniami – wartość niezbędną w dzisiejszym świecie.

Szkoła pielęgnuje etos kwakrów, którego założeniem jest poszukiwanie dobra w innych ludziach, ciężka praca oraz zapewnianie ludziom przyjaznego i wspierającego środowiska. Wychowawcy stwarzają uczniom możliwość pełnego rozwoju, a wszelkie obiekty i boiska sportowe znajdujące się w kampusie wspomagają także fizyczny rozwój uczniów.

CHCĘ OTRZYMAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dziękujemy za zainteresowanie wyjazdem dziecka na Summer School. Program wyjazdu zostanie wysłany na adres email podany w formularzu.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij