ACKWORTH

ACKWORTH

ACKWORTH

Wielka Brytania

Ackworth to znajdująca się w Yorkshire szkoła, której historia zaczęła się ponad 230 lat temu, a w której obecnie stawia się zarówno na bogatą tradycję rodzinną, jak i innowacyjne metody nauczania. Jej najmłodszymi wychowankami są bardzo małe, nawet dwuletnie dzieci, jednak uczniowie mieszkający w internacie to młodzież w wieku od 10 do 18 lat.

Dynamiczny rozwój i nowoczesne podejście nauczycieli stwarza uczniom warunki do pełnego rozwoju kreatywnego myślenia, otwarcia umysłów, kierowania się w życiu zasadami etycznymi i odpowiedzialnością. W Ackworth stawia się na kreatywność, rozwój pasji i swobodne i otwarte dzielenie się swoimi przemyśleniami w międzynarodowym środowisku uczniowskim, co z kolei kształtuje u młodych ludzi nawyki swobodnego dzielenia się przemyśleniami – wartość niezbędną w dzisiejszym świecie.

Szkoła pielęgnuje etos kwakrów, którego założeniem jest poszukiwanie dobra w innych ludziach, ciężka praca oraz zapewnianie ludziom przyjaznego i wspierającego środowiska. Wychowawcy stwarzają uczniom możliwość pełnego rozwoju, a wszelkie obiekty i boiska sportowe znajdujące się w kampusie wspomagają także fizyczny rozwój uczniów.

REZERWUJ

Depozyt w wysokości:

500 EUR na kursy w strefie Euro

500 GBP na kursy w Wielkiej Brytanii

600 CHF na kursy w Szwajcarii

lub 2500 PLN dla klientów chcących rozliczać się w złotówkach

DANE DO PRZELEWU DEPOZYTU:

EIE p. z o.o.
ul. Ruska 2
50-079 Wrocław

Konto w PLN: 03 1090 2398 0000 0001 3271 9196
Konto w GBP: 61 1090 2398 0000 0001 3271 9219
Konto w CHF: 66 1090 2398 0000 0001 3271 9226
Konto w EUR: 24 1090 2398 0000 0001 3271 9206

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji mojego zgłoszenia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

REZERWUJ