ACS COBHAN INTERNATIONAL SCHOOL

ACS COBHAN INTERNATIONAL SCHOOL

ACS COBHAN INTERNATIONAL SCHOOL

Wielka Brytania

Acs Cobhan International School to szkoła znajdująca się w malowniczym miasteczku w hrabstwie Surrey, oddalonym o około 30 km na południe od Londynu. Podobnie jak w wielu innych brytyjskich szkołach, tak i tutaj uczniowie mają szansę rozpocząć naukę już w wieku dwóch lat, jednak dopiero dwunastolatkowie mogą zamieszkać w szkolnym internacie.

Edukacja i nauczanie w Cobhan International School są realizowane w ramach dwóch programów – International Baccalaureate (IB) oraz Advanced Placement (AP).

ACS posiada prawie 40-letnie doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do IB, a ponad 25% jej uczniów rokrocznie osiąga wyniki na poziomie ponad 38 punktów, co równoznaczne jest z oceną A+.

Doskonałe wyposażenie kampusu – w którego skład wchodzą bardzo dobrze zaopatrzone biblioteki, rozmaite boiska sportowe, pole golfowe, olimpijski kryty basen oraz centrum sztuki z salą teatralna mieszczącą ponad 500-osobową widownią, czyli obiekty, które umożliwiają uczniom szkoły nie tylko zdobycie cennej akademickiej wiedzy, ale także rozwój ich zainteresowań i pasji.

CHCĘ OTRZYMAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dziękujemy za zainteresowanie wyjazdem dziecka na Summer School. Program wyjazdu zostanie wysłany na adres email podany w formularzu.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij