Adcote School

Adcote School

Adcote School

Wielka Brytania

Adcote School jest żeńską szkołą z internatem w Walii. Adcote jest dumna z tego, że jest jedyną niezależną szkołą dla dziewcząt w wieku 7-18 lat w Shropshire. Adcote umożliwia dziewczętom rozkwit w środowisku jednopłciowym, w którym nawiązują przyjaźnie na całe życie z innymi dziewczynami i gdzie uczennice uczą się przewodzić bez nieuczciwej konkurencji i bycia rozpraszanymi przez chłopców.

 

Etapy aplikacji:

  • przesłanie do doradcy EiE tłumaczenia świadectw szkolnych z dwóch ostatnich lat
  • po wstępnej akceptacji aplikacji rozmowa z doradcą EIE
  • testy (przedmioty w zależności od klasy, do której aplikuje uczeń)
  • wizyta w szkole (rozmowa kwalifikacyjna)
  • decyzja szkoły o przyjęciu kandydata i przedstawienie oferty (zwykle w ciągu kilku dni od wizyty)

Jestem zainteresowany nauką w tej szkole

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij