ASHFORD SCHOOL

ASHFORD SCHOOL

ASHFORD SCHOOL

Wielka Brytania

Szkoła w Ashford została otwarta w 1968 roku i od tego czasu kształci i rozwija młodzież z całego świata. Celem nauczycieli i władz szkoły jest rozwój zainteresowań uczniów oraz zapewnienie im środowiska stymulującego zdobywanie wysoce cenionych i pożądanych w dzisiejszych czasach umiejętności społecznych. Siedziba szkoły znajduje się w miasteczku Kent, a jej uczniowie mogą swobodnie podróżować do pobliskich miast prywatnym szkolnym transportem. Ashford School oddalona jest od stolicy Wielkiej Brytanii o 40 min jazdy pociągiem.

Programy nauczania realizowane w szkole przygotowują uczniów do egzaminów takich jak: GCSE, A Levels oraz BTEC. Dodatkowo wszyscy zainteresowani nauką w Ashford mają szansę poznać zwyczaje, zasady i metody nauczania panujące w placówce podczas krótkoterminowego wyjazdu na jej kampus, który może trwać nawet mniej niż jeden rok.

Szkoła w Ashford nie tylko uczy, ale także wychowuje i przygotowuje swoich uczniów do dorosłego życia poza jej murami. Wysoki poziom nauczania przedmiotów akademickich idzie tutaj w parze z rozwojem duchowym i fizycznym – uczniowie szkoły mają szansę wzięcia udziału w wielu zajęciach sportowych, artystycznych oraz dodatkowych wycieczkach, których celem jest zarówno poszerzenie ich horyzontów, jak i dobra zabawa w gronie rówieśników.

CHCĘ OTRZYMAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dziękujemy za zainteresowanie wyjazdem dziecka na Summer School. Program wyjazdu zostanie wysłany na adres email podany w formularzu.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij