Berlin Brandenburg International School

Berlin Brandenburg International School

Berlin Brandenburg International School

Niemcy

Położona na przedmieściach Berlina (20 min pociągiem do Potsdammer Platz) BBIS, to międzynarodowa szkoła z internatem z wykładowym językiem angielskim. Szkoła realizuje program matury międzynarodowej lub American High School Diploma. Rok rocznie szkoła szczyci się absolwentami, którzy kontynuują naukę na uczelniach ivy league i Oxbrigde.

Szkoła z internatem w Berlinie z programem matury międzynarodowej. Szkoła jest w pełni autoryzowana przez IBO do nauczania wszystkich czterech programów IB: the IB Primary Years Programme, the IB Middle Years Programme, the IB Diploma Programme i the IB Career-Related Programme.

W BBIS uczy się 700 młodych ludzi w wieku 3-19 lat (w internacie mieszkają Ci, którzy ukończyli 12 lat). Uczniowie pochodzą z 60 krajów, głównie USA, Izraela, Rosji, Korei, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii.

Etapy aplikacji:

  • przesłanie do doradcy EiE tłumaczenia świadectw szkolnych z dwóch ostatnich lat (na język angielski),
  • po wstępnej akceptacji aplikacji rozmowa z doradcą EIE
  • testy (przedmioty w zależności od klasy, do której aplikuje uczeń)
  • wizyta w szkole (rozmowa kwalifikacyjna)
  • decyzja szkoły o przyjęciu kandydata i przedstawienie oferty (zwykle w ciągu kilku dni od wizyty)

Jestem zainteresowany nauką w tej szkole

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij