BOX HILL SCHOOL

BOX HILL SCHOOL

BOX HILL SCHOOL

Wielka Brytania

Box Hill School to brytyjska szkoła z internatem, której siedziba mieści się w przepięknym budynku w wiktoriańskim stylu, zaprojektowanym przez znanego brytyjskiego architekta – Johna Nortona. Rezydencja szkoły znajduje się w malowniczym miasteczku Surrey, oddalonym zaledwie 40 minut drogi pociągiem od Londynu.

Programy nauczania realizowane w Box Hill przygotowują uczniów do egzaminów takich jak GCSE, matura międzynarodowa (IB), czy A Levels. Szkoła oferuje także szerokie możliwości dla uczniów, którzy nie planują podchodzić do egzaminów lub pragną poznać panujące w niej zasady oraz metody nauczania. To właśnie dla nich władze stworzyły możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do IB, lub w kursach, których celem jest zaznajomienie ucznia z metodami i zwyczajami panującymi w szkole z internatem. Uczniowie mogą zdecydować się także na krótkoterminowe kursy, trwające mniej niż rok szkolny.

Wysoki poziom nauczania i szeroka oferta to nie wszystko. W Box Hill School bardzo dużą wagę przywiązuje się do ogólnego rozwoju młodych ludzi. Misją władz szkoły i nauczycieli jest stworzenie środowiska stymulującego rozwój tolerancji oraz pewności siebie, które w przyszłości przełożą się na sukcesy w życiu akademickim, zawodowym i prywatnym.

CHCĘ OTRZYMAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dziękujemy za zainteresowanie wyjazdem dziecka na Summer School. Program wyjazdu zostanie wysłany na adres email podany w formularzu.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij