CHELSEA INDEPENDENT COLLEGE

CHELSEA INDEPENDENT COLLEGE

CHELSEA INDEPENDENT COLLEGE

Wielka Brytania

Chelsea Independent College to znana londyńska szkoła średnia, znajdująca się w znanej okolicy w stolicy Wielkiej Brytanii, na granicy tętniących życiem dzielnic – Chelsea i Fulham. Budynek szkoły mieści się niemalże naprzeciwko siedziby znanego klubu piłkarskiego – Chelsea Football Club.

W Chelsea Independent College ceni się indywidualność każdego z uczniów, a zadaniem wykwalifikowanych nauczycieli jest pomoc młodzieży w pielęgnowaniu ich talentów i zainteresowań oraz przygotowanie ich tym samym do nauki i osiągania coraz to nowych sukcesów na najlepszych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. W CIC uczniowie uczestniczą zarówno w zajęciach teoretycznych, praktycznych, jak i sportowych, a doskonała lokalizacja i malownicze sąsiedztwo stwarzają świetne warunki do udziału w zajęciach na świeżym powietrzu, z których bardzo duża część wpisuje się w program Duke’s of Edinburgh Award.

Rezydencja szkoły w trakcie roku szkolnego jest domem dla prawie 150 uczniów, pochodzących z 30 różnych krajów. Uczniowie Chelsea Independent College mogą uczestniczyć w kursach przygotowujących do egzaminów takich jak GCSE i A Levels, a Ci, którzy ukończyli już szkołę średnią w University Foundation.

CHCĘ OTRZYMAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dziękujemy za zainteresowanie wyjazdem dziecka na Summer School. Program wyjazdu zostanie wysłany na adres email podany w formularzu.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij