CLIFTON COLLEGE

CLIFTON COLLEGE

CLIFTON COLLEGE

Wielka Brytania

Clifton College to znana brytyjska szkoła z tradycjami , dla której główną wartością jest zachęcanie młodych ludzi do życia z pasją. Kampus szkoły położony jest niedaleko lotniska Bristol. Mimo, że kampus Clifton College jest zabytkowy, szkoła stosuje nowoczesne metody nauczania i wychowania młodych ludzi.

Misją nauczycieli Clifton jest zachęcenie młodzieży do korzystania z wszelkich możliwości i potencjału, który tkwi w każdym młodym człowieku. Mimo, że wszystkie budynki szkoły Clifton pamiętają dość odległe czasy, to wyposażenie pracowni szkolnych, a przede wszystkim metody nauczania są bardzo nowoczesne.

Położone w Bristolu Clifton uważane jest za jedną z najładniejszych okolic w Europie, a w pobliżu dodatkowo znajdują się malownicze miasteczka i przepiękne, sielskie okolice, co czyni ze szkoły doskonałe miejsce do nauki i rozwoju.

Clifton jest jedną z najlepszych brytyjskich szkół z internatem. Oprócz zajęć akademickich bardzo ważną częścią programu nauczania jest sport i sztuka. Uczniowie szkoły mają wysokie osiągnięcia w muzyce.

Aplikacja do Clifton College:

Skontaktuj się z doradcą EiE w celu sprawdzenia, czy w szkole jest miejsce dla danego ucznia (w wiadomości prosimy podać rok urodzenia dziecka, płeć oraz planowany termin rozpoczęcia nauki w Clifton).

Etapy aplikacji:

  • przesłanie do doradcy EiE tłumaczenia świadectw szkolnych z dwóch ostatnich lat (na język angielski) oraz listu motywacyjnego napisanego odręcznie przez ucznia w języku angielskim
  • po wstępnej akceptacji aplikacji uczeń pisze testy – w zależności od tego, do której klasy uczeń aplikuje, przedmioty i typy testów różnią się (u nas w biurze lub w Clifton)
  • jeśli testy zostały pozytywnie zaopiniowane przez szkołę uczeń zostanie umówiony na rozmowę kwalifikacyjną w Clifton, na którą pojedzie z rodzicami lub doradcą EiE (w takim przypadku rodzice pokrywają kosztu podróży i pobytu doradcy)
  • na rozmowę z Clifton należy przygotować list referencyjny od dyrektora obecnej szkoły przetłumaczony na język angielski (należy wziąć oryginał i tłumaczenie
  • decyzja szkoły o przyjęciu kandydata i przedstawienie oferty (zwykle w ciągu kilku dni od wizyty w szkole)

Jestem zainteresowany nauką w tej szkole

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij