COBHAM HALL

COBHAM HALL

COBHAM HALL

Wielka Brytania

Cobham Hall to wyjątkowa szkoła dla zdolnych i ambitnych dziewcząt. Jej siedziba znajduje się w Cobham, malowniczej dzielnicy miasteczka Kent. Nauka w szkole to nie tylko edukacja na najwyższym poziomie, ale także szansa na poznanie historii i tradycji Wielkiej Brytanii. Siedziba szkoły mieści się w dawnym majątku Tudorów.

Nauczyciele i władze szkoły przyznają, że ich głównym celem jest przekazanie uczennicom wartościowej wiedzy, a co najważniejsze uświadomienie im, że drzemie nich ogromny potencjał, którego bardzo często nie są do końca świadome. Cobham Hall oferuje uczennicom przyjazne, bardzo zróżnicowane i stymulujące środowisko, zachęcające do stawiania czoła coraz to nowym wyzwaniom, motywujące tym samym do nieustannego rozwoju, który w przyszłości przełoży się na sukcesy w życiu akademickim, zawodowym i prywatnym.

Liczne osiągnięcia uczennic Cobham Hall to w dużym stopniu zasługa programu nauczania realizowanego w szkole, w której najważniejsze jest indywidualne podejście do każdej dziewczynki. Nauczyciele przyznają, że ich zadaniem jest stawianie przed uczennicami wyzwań i możliwości do osiągania sukcesów oraz otaczanie ich troską i pielęgnowanie wraz z nimi najważniejszych wartości społecznych.

CHCĘ OTRZYMAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dziękujemy za zainteresowanie wyjazdem dziecka na Summer School. Program wyjazdu zostanie wysłany na adres email podany w formularzu.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij