DLD College London

DLD College London

DLD College London

Wielka Brytania

Prestiżowe liceum w samym centrum Londynu. Świetna lokalizacja nad Tamizą, na przeciwko brytyjskiego Parlamentu. Szkoła powstała w 1931 roku i od tego czasu zyskała znakomitą renomę pośród londyńczyków i uczniów z zagranicy.

Zdecydowanie najlepsza lokalizacja dla chcących kształcić się w centrum brytyjskiej stolicy. Nowoczesny budynek, który mieści w sobie sale lekcyjne i internat.

DLD wierzy, że każdy uczeń jest indywidualistą, któremu należy zapewnić jak najlepsze możliwości edukacyjne. Celem kadry DLD jest zbudowanie pewności siebie u ucznia i pokierowanie do na właściwą uczelnie wyższą. Uczniowie traktowani są jak młodzi dorośli i mają partnerskie relacje z nauczycielami.

Szkoła osiąga świetne wyniki w przedmiotach typowo akademickich, ale może się też poszczycić świetnym wydziałem sztuk kreatywnych.

Etapy aplikacji:

  • przesłanie do doradcy EiE tłumaczenia świadectw szkolnych z dwóch ostatnich lat (na język angielski), skanu paszportu
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line (link otrzymasz od doradcy EIE)
  • po wstępnej akceptacji aplikacji rozmowa na Skype z przedstawicielem szkoły
  • test z angielskiego (chyba, że uczeń posiada certyfikat IELTS na odpowiednim poziomie)
  • wizyta ucznia w szkole w Londynie, na którą pojedzie z rodzicami lub doradcą EiE (w takim przypadku rodzice pokrywają kosztu podróży i pobytu doradcy)
  • decyzja szkoły o przyjęciu kandydata i przedstawienie oferty (zwykle w ciągu kilku dni od wizyty w szkole)

Jestem zainteresowany nauką w tej szkole

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij