ELLESMERE COLLEGE

ELLESMERE COLLEGE

ELLESMERE COLLEGE

Wielka Brytania

Ellesmere College to szkoła położona w przepięknym, angielskim miasteczku Ellesmere. Otwarta w 1884 roku, od wielu lat nie tylko kształci uczniów z zakresu przedmiotów akademickich, ale także dba o ich rozwój fizyczny i kreatywność w przyjaznej atmosferze.

Wielka Brytania uznawana jest za kolebkę najlepszych szkół świata, a Ellesmere College, podobnie jak inne placówki w regionie, nie tylko dba o poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów, ale także o ich rozwój osobisty. Siedziba szkoły obejmuje ponad 50 hektarów gruntów położonych w pobliżu historycznego miasteczka Ellesmere i mniej niż 100 kilometrów od miast takich jak Manchester i Birmingham.

Doskonałe położenie i sąsiedztwo dwóch dobrze rozwijających się miast sprawia, że uczniowie mogą korzystać z rozmaitych obiektów kultury, nauki i sportu.

CHCĘ OTRZYMAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dziękujemy za zainteresowanie wyjazdem dziecka na Summer School. Program wyjazdu zostanie wysłany na adres email podany w formularzu.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij