GIGGLESWICK SCHOOL

GIGGLESWICK SCHOOL

GIGGLESWICK SCHOOL

Wielka Brytania

Giggleswick School to jedna z najlepszych koedukacyjnych brytyjskich szkół z internatem. Siedziba szkoły położona jest w przepięknym parku narodowym Yorkshire Dales. Placówka powstała w 1512 roku i może pochwalić się nie tylko długą tradycją, ale także innowacyjnym podejściem do nauczania, które wspiera rozwój uczniów. Kampus położony jest w pobliżu teatru, galerii sztuki Glover Art Studio, basenu, pola golfowego oraz trasy rowerowej, dzięki czemu uczniowie mają szansę na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań.

Standardy nauczania panujące w szkole są wyjątkowo wysokie o czym świadczy fakt, że ponad 60% absolwentów szkoły dostaje się na uczelnie, wchodzące w skład Russel Group, czyli odpowiednika amerykańskiej Ligi Bluszczowej.

Giggleswick School oferuje swoim uczniom szeroki wybór przedmiotów. Nauka w szkole to nie tylko zajęcia grupowe, ale także indywidualne, cotygodniowe spotkania z nauczycielami.

CHCĘ OTRZYMAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dziękujemy za zainteresowanie wyjazdem dziecka na Summer School. Program wyjazdu zostanie wysłany na adres email podany w formularzu.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij