HARROGATE LADIE’S COLLEGE

HARROGATE LADIE’S COLLEGE

HARROGATE LADIE’S COLLEGE

Wielka Brytania

Harrogate Ladie’s College to jedna z najlepszych żeńskich szkół z internatem w Wielkiej Brytanii. Jej uczennicami są dziewczęta w wieku od 11 do 18 lat. Żeńska szkoła w Harrogate nie tylko zapewnia swoim wychowankom wysokie standardy nauczania, ale także dba o podnoszenie ich pewności siebie i poczucia niezależności.

Wszechstronna edukacja to nie tylko prowadzone na wysokim poziomie kursy akademickie, ale także zajęcia artystyczne i sportowe, umożliwiające uczennicom rozwój ich pasji i zainteresowań. Szkoła w Harrogate znana jest z wyjątkowego dostosowywania swoich metod nauczania do potrzeb młodych dziewcząt, dla których ogromna część okresu rozwoju przypada na czas pobytu i nauki w szkole.

Harrogate Ladies College to doskonałe miejsce dla ambitnych i zmotywowanych uczennic.

CHCĘ OTRZYMAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dziękujemy za zainteresowanie wyjazdem dziecka na Summer School. Program wyjazdu zostanie wysłany na adres email podany w formularzu.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij