KING’S COLLEGE SAINT MICHAELS

KING’S COLLEGE SAINT MICHAELS

KING’S COLLEGE SAINT MICHAELS

Wielka Brytania

Saint Michaels College to niewielka, przyjazna, międzynarodowa szkoła, której siedziba znajduje się zaledwie godzinę drogi od Birmingham.

Uczniowie szkoły mogą uczestniczyć w kursach przygotowujących do GCSE oraz A levels. Dodatkowym atutem dla międzynarodowych uczniów jest fakt, że nauczyciele szkoły specjalizują się w nauczaniu młodzieży, dla której język angielski nie jest językiem ojczystym. Każdy z uczniów bierze udział w 10 lekcjach języka angielskiego tygodniowo, które wplecione są w szkolny plan zajęć.

Każdego roku do szkoły przybywają nowi uczniowie o blisko 30 różnych narodowościach. Bogate zróżnicowanie narodowościowe pozwala dopilnować, by mieszkający w internacie uczniowie codziennie ćwiczyli język angielski, nie tylko podczas zajęć w szkole, ale także w trakcie wszelkich interakcji z rówieśnikami.

ZAMÓW DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Dziękujemy za chęć zgłoszenia wyjazdu dziecka z Excellence in Education. Nasz doradca skontaktuję się z Panią/Panem w najbliższy dzień roboczy i po potwierdzeniu miejsca na kursie wyśle dokumenty zgłoszeniowe.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Data rozpoczęcia kursu
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij