KING’S COLLEGE TAUNTON

KING’S COLLEGE TAUNTON

KING’S COLLEGE TAUNTON

Wielka Brytania

Szkoła powstała w 1880 roku, jako King Alfred’s College School. Początkowo kształcić mogli się w niej jedynie chłopcy w wieku od 13 do 18 lat, a dopiero w 1968 roku dziewczęta również zyskały możliwość kształcenia się w Taunton.

Osoby blisko związane ze szkołą opisują ją jako wyjątkowe i przyjazne dla uczniów miejsce, a także środowisko, które stwarza im doskonałe warunki do zdobywania wiedzy i rozwoju pasji. Uczniowie King’s Taunton College opuszczają mury szkoły nie tylko jako doskonale wykształceni ludzie przygotowani do dalszej nauki na najlepszych uniwersytetach całego świata, ale także jako dojrzali, gotowi do dalszego działania indywidualiści.

Codzienne życie w szkole stwarza jej uczniom mnóstwo możliwości do rozwoju swojej, kształtowania pewności siebie i determinacji – cech, które w przyszłości pomogą im w odnoszeniu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

CHCĘ OTRZYMAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dziękujemy za zainteresowanie wyjazdem dziecka na Summer School. Program wyjazdu zostanie wysłany na adres email podany w formularzu.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij