Leighton Park School

Leighton Park School

Leighton Park School

Wielka Brytania

Kwakierska szkoła koedukacyjna położona bardzo blisko lotniska Heathrow (ok. 30 minut samochodem), w miasteczku Reading. Szkoła propaguje holistyczne podejście do wychowania ucznia, rozwija talenty artystyczne i sportowe na równi z rozwojem akademickim.

Edukacja w Leighton Park skupia się na indywidualnym traktowaniu każdego ucznia i dawania mu możliwości wyboru. Uczniowie mogą odkrywać swoje pasje, być aktywni społecznie i rozwijać potencjał.

Szkoła nie jest selektywna – zmotywowany uczeń, który pasuje do typu szkoły, nie będzie musiał zdawać bardzo trudnych egzaminów wstępnych, jednak uczeń który zacznie tam naukę będzie miał szansę zrobić olbrzymie postępy. W brytyjskim rankingu UK Government Progress szkoła zajęła pierwsze miejsce w swoim hrabstwie i 40 w całej Anglii.

Prowadzący szkołę wierzą, że każdy człowiek ma wpływ na świat, w którym żyjemy, w związku z tym nacisk kładą na rozwój kreatywnego myślenia i innowacji u uczniów.

Etapy aplikacji:

  • przesłanie do doradcy EiE tłumaczenia świadectw szkolnych z dwóch ostatnich lat (na język angielski)
  • po wstępnej akceptacji aplikacji uczeń pisze testy z matematyki, angielskiego i esej (czas trwania ok. 3,5h); testy można napisać w biurze EIE
  • jeśli testy zostały pozytywnie zaopiniowane przez szkołę uczeń zostanie umówiony na rozmowę kwalifikacyjną w Leighton Park, na którą pojedzie z rodzicami lub doradcą EiE (w takim przypadku rodzice pokrywają kosztu podróży i pobytu doradcy)
  • decyzja szkoły o przyjęciu kandydata i przedstawienie oferty (zwykle w ciągu kilku dni od wizyty w szkole)

Jestem zainteresowany nauką w tej szkole

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij