Leysin American School

Leysin American School

Leysin American School

Szwajcaria

Leysin American School to znana na całym świecie prestiżowa amerykańska szkoła z internatem w Szwajcarii.

Kampus Leysin American School położony jest w przepięknym alpejskim miasteczku Leysin, we francuskojęzycznej części Szwajcarii, niedaleko Jeziora Genewskiego. Budynek utworzonej w 1961 przez rodzinę Ott szkoły już od końca XIX wieku pełnił funkcję sanatorium, do którego przyjeżdżali kuracjusze z całego świata, między innymi car Mikołaj II i kompozytor Igor Strawiński. Obecnie misją rodziny Ott, której kolejne pokolenia sprawują pieczę nad szkołą jest zapewnienie wysokiego poziomu nauczania, a jej uczniom środowiska przyjaznego do rozwoju własnych zainteresowań.

Oprócz American High School Diploma szkoła realizuje także rozpoznawany i ceniony na całym świecie program matury międzynarodowej – IB Diploma Programme.

Latem szkoła organizuje luksusowe obozy edukacyjne LAS Summer i LAS Edge

LAS Summer to organizowany przez Leysin American School program letni dla młodzieży, łączący zajęcia językowe, teoretyczne i sportowe.

  • LAS Summer
  • LAS Edge

Więcej szczegółów na temat LAS Summer

Więcej szczegółów na temat LAS Edge

 

Jestem zainteresowany nauką w tej szkole

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij