MILL HILL SCHOOL

MILL HILL SCHOOL

MILL HILL SCHOOL

Wielka Brytania

Mill Hill School powstała w 1807 roku i niewątpliwie może pochwalić się długą tradycją. Założyciele szkoły na jej siedzibę wybrali sam szczyt przepięknego wzgórza, dzięki czemu jej uczniowie po dzień dzisiejszy mogą cieszyć się malowniczymi widokami i świeżym powietrzem, nawet mimo dość bliskiego położenia centrum Londynu.

Misją nauczycieli i władz szkoły Mill Hill jest stworzenie jak najlepszych warunków do kształcenia zmotywowanych, odpowiedzialnych i dbających o sprawy świata młodych ludzi. Uczniowie mogą zawsze liczyć na pomoc i konsultacje wysoko wykwalifikowanej kadry, której głównym zadaniem jest stwarzanie im wyzwań edukacyjnych, stanowiących dla nich doskonałą szansę na rozwój, przełamywanie barier oraz znalezienie drogi do sukcesu i szczęścia zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Wysokie zróżnicowanie narodowości oraz koedukacyjny charakter organizacji szkoły, kształtuje w uczniach umiejętność złożonego poznawania świata, a także akceptowania i doceniania jego różnorodności.

REZERWUJ

Depozyt w wysokości:

500 EUR na kursy w strefie Euro

500 GBP na kursy w Wielkiej Brytanii

600 CHF na kursy w Szwajcarii

lub 2500 PLN dla klientów chcących rozliczać się w złotówkach

DANE DO PRZELEWU DEPOZYTU:

EIE p. z o.o.
ul. Ruska 2
50-079 Wrocław

Konto w PLN: 03 1090 2398 0000 0001 3271 9196
Konto w GBP: 61 1090 2398 0000 0001 3271 9219
Konto w CHF: 66 1090 2398 0000 0001 3271 9226
Konto w EUR: 24 1090 2398 0000 0001 3271 9206

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji mojego zgłoszenia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

REZERWUJ