MILL HILL SCHOOL

MILL HILL SCHOOL

MILL HILL SCHOOL

Wielka Brytania

Mill Hill School powstała w 1807 roku i niewątpliwie może pochwalić się długą tradycją. Założyciele szkoły na jej siedzibę wybrali sam szczyt przepięknego wzgórza, dzięki czemu jej uczniowie po dzień dzisiejszy mogą cieszyć się malowniczymi widokami i świeżym powietrzem, nawet mimo dość bliskiego położenia centrum Londynu.

Misją nauczycieli i władz szkoły Mill Hill jest stworzenie jak najlepszych warunków do kształcenia zmotywowanych, odpowiedzialnych i dbających o sprawy świata młodych ludzi. Uczniowie mogą zawsze liczyć na pomoc i konsultacje wysoko wykwalifikowanej kadry, której głównym zadaniem jest stwarzanie im wyzwań edukacyjnych, stanowiących dla nich doskonałą szansę na rozwój, przełamywanie barier oraz znalezienie drogi do sukcesu i szczęścia zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Wysokie zróżnicowanie narodowości oraz koedukacyjny charakter organizacji szkoły, kształtuje w uczniach umiejętność złożonego poznawania świata, a także akceptowania i doceniania jego różnorodności.

ZAMÓW DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Dziękujemy za chęć zgłoszenia wyjazdu dziecka z Excellence in Education. Nasz doradca skontaktuję się z Panią/Panem w najbliższy dzień roboczy i po potwierdzeniu miejsca na kursie wyśle dokumenty zgłoszeniowe.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Data rozpoczęcia kursu
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij