POCKLINGTON SCHOOL

POCKLINGTON SCHOOL

POCKLINGTON SCHOOL

Wielka Brytania

Pocklington School powstała w 1514 roku i od lat zapewnia uczniom szeroką i ogólnorozwojową edukację. Siedziba i kampus szkoły położone są na południu Anglii, na wschód od Yorkshire.

Nauczyciele przyznają, że ich zadaniem jest obudzenie drzemiącego w uczniach potencjału oraz zachęcanie do kreatywnego myślenia, które skutkuje podejmowaniem inicjatyw i rozwojem niezależności uczniów. Wszystkie wspomniane cechy składają się na kształtowanie środowiska tak, by zachęcać uczniów do rozwijania pasji nie tylko w trakcie zajęć oraz w wolnym czasie. W kampusie szkoły, obok specjalistycznych pracowni naukowych znajdują się także obiekty sportowe, sale muzyczne i teatralne. Uczniowie mogą wziąć także udział w programie ufundowanym przez Ministerstwo Obrony, podczas którego zdobędą umiejętności przywódcze oraz nauczą się odpowiedzialności i samodzielności.

Głównym celem szkoły w Pocklington jest otaczanie jej uczniów wsparciem i kształtowanie w nich poczucia niezależności i wolności, co pomoże im w przyszłości zostać pewnymi siebie i gotowymi do działania ludźmi.

REZERWUJ

Depozyt w wysokości:

500 EUR na kursy w strefie Euro

500 GBP na kursy w Wielkiej Brytanii

600 CHF na kursy w Szwajcarii

lub 2500 PLN dla klientów chcących rozliczać się w złotówkach

DANE DO PRZELEWU DEPOZYTU:

EIE p. z o.o.
ul. Ruska 2
50-079 Wrocław

Konto w PLN: 03 1090 2398 0000 0001 3271 9196
Konto w GBP: 61 1090 2398 0000 0001 3271 9219
Konto w CHF: 66 1090 2398 0000 0001 3271 9226
Konto w EUR: 24 1090 2398 0000 0001 3271 9206

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji mojego zgłoszenia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

REZERWUJ