POCKLINGTON SCHOOL

POCKLINGTON SCHOOL

POCKLINGTON SCHOOL

Wielka Brytania

Pocklington School powstała w 1514 roku i od lat zapewnia uczniom szeroką i ogólnorozwojową edukację. Siedziba i kampus szkoły położone są na południu Anglii, na wschód od Yorkshire.

Nauczyciele przyznają, że ich zadaniem jest obudzenie drzemiącego w uczniach potencjału oraz zachęcanie do kreatywnego myślenia, które skutkuje podejmowaniem inicjatyw i rozwojem niezależności uczniów. Wszystkie wspomniane cechy składają się na kształtowanie środowiska tak, by zachęcać uczniów do rozwijania pasji nie tylko w trakcie zajęć oraz w wolnym czasie. W kampusie szkoły, obok specjalistycznych pracowni naukowych znajdują się także obiekty sportowe, sale muzyczne i teatralne. Uczniowie mogą wziąć także udział w programie ufundowanym przez Ministerstwo Obrony, podczas którego zdobędą umiejętności przywódcze oraz nauczą się odpowiedzialności i samodzielności.

Głównym celem szkoły w Pocklington jest otaczanie jej uczniów wsparciem i kształtowanie w nich poczucia niezależności i wolności, co pomoże im w przyszłości zostać pewnymi siebie i gotowymi do działania ludźmi.

CHCĘ OTRZYMAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dziękujemy za zainteresowanie wyjazdem dziecka na Summer School. Program wyjazdu zostanie wysłany na adres email podany w formularzu.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij