Queen Ethelburga's

Queen Ethelburga's

Queen Ethelburga's

Wielka Brytania

Queen Ethelburga’s Collegiate to nie tylko szkoła średnia, ale także miejsce nauki młodszych dzieci. Siedziba szkoły położona jest w centrum Wielkiej Brytanii, w North Yorkshire.

Jedna z najlepszych szkół z internatem w Wielkiej Brytanii, od wielu lat plasująca się w ścisłej czołówce rankingów pod względem wyników matury A level i egzaminów GCSE.

Wysokie standardy edukacji i szeroka oferta przedmiotów stwarzają uczniom szkoły ogromne możliwości, a przyjazna atmosfera sprawia, że mogą swobodnie rozwijać swoje talenty i pasje. Dodatkowo, uczniowie uczęszczający do szkoły mogą cieszyć się przepiękną okolicą, ponieważ kampus położony jest u podnóża historycznego i przepięknego Thorpe Underwood Hall, które otoczone jest nie tylko tradycyjnymi budowlami, ale także nowoczesnymi ośrodkami, w których znajdują się obiekty sportowe i kulturalne.

Bliskie położenie Yorku i samego centrum Londynu, od którego mieszkańców kampusu dzieli zaledwie dwugodzinna podróż pociągiem sprawiają, że uczniowie podczas edukacji w szkole Queen Ethelburga’s nie tylko zdobędą wiedzę na najwyższym poziomie, ale będą mieli także szansę na poznanie kultury i największych atrakcji turystycznych Wielkiej Brytanii.

Etapy aplikacji:

  • przesłanie do doradcy EiE tłumaczenia świadectw szkolnych z dwóch ostatnich lat (na język angielski), skanu paszportu, wypełnionego formularza aplikacyjnego i listu motywacyjnego
  • wstępna rozmowa kwalifikacyjna z doradcą EiE
  • test z języka angielskiego oraz CAT4 Cognitive Ability Assessment – testy można napisać w biurze EiE
  • po pozytywnym przejściu testów, wizyta ucznia w szkole w York, na którą pojedzie z rodzicami lub doradcą EiE (w takim przypadku rodzice pokrywają kosztu podróży i pobytu doradcy); rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły
  • decyzja szkoły o przyjęciu kandydata i przedstawienie oferty (zwykle w ciągu kilku dni od wizyty w szkole)

Jestem zainteresowany nauką w tej szkole

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij