QUEEN’S COLLEGE

QUEEN’S COLLEGE

QUEEN’S COLLEGE

Wielka Brytania

Szkoła Queen’s College została otwarta w 1843 roku, co czyni z niej najstarszą prywatną szkołę w Taunton. Przyjazne środowisko i nastawienie nauczycieli sprawia, że jej uczniowie uczą się podejmować działania, dzięki którym poszerzają swoje doświadczenia, przydatne nie tylko podczas nauki w szkole, ale także w dorosłym życiu.

Od ponad 100 lat główną misją nauczycieli i władz szkoły jest nie tylko szkolna i akademicka edukacja, ale także rozwój praktycznych i niezbędnych każdemu człowiekowi umiejętności, których posiadanie zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Innowacyjne metody nauczania pobudzają kreatywność i ciekawość uczniów – wystarczy tylko zajrzeć do pracowni, by dostrzec pasję i zaangażowanie, jakie nauczyciele wkładają w pracę z uczniami. W Queen’s College ogromną wagę przywiązuje się także do rozwoju pasji uczniów, zarówno sportowych, jak i artystycznych.

CHCĘ OTRZYMAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dziękujemy za zainteresowanie wyjazdem dziecka na Summer School. Program wyjazdu zostanie wysłany na adres email podany w formularzu.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij