QUEENSWOOD

QUEENSWOOD

QUEENSWOOD

Wielka Brytania

Queenswood College to żeńska szkoła, w której kształcą się dziewczęta od 11 do 18 roku życia. Jej siedziba znajduje się na przedmieściach Londynu w Hardfordshire – dzięki czemu uczennice uczęszczające do Queenswood mogą cieszyć się nie tylko wysoką jakością nauczania, ale także przepiękną okolicą, przyjazną atmosferą i środowiskiem.

Edukacja na najwyższym poziomie i wyjątkowy program nauczania sprawiają, że absolwentki szkoły mogą kontynuować dalszą naukę na najlepszych uniwersytetach świata. W Queenswood College nauka na najwyższym poziomie to nie wszystko, nauczyciele dbają także o ogólny rozwój dziewcząt oraz przekazanie im umiejętności niezbędnych w życiu.
Wyróżnikiem szkoły z Hardfordshire jest jej międzynarodowy charakter – kampus Queenswood College zamieszkują zarówno dziewczęta pochodzące z Wielkiej Brytanii, jak i z innych krajów, co sprawia, że uczennice mają szansę na poznanie rozmaitych zwyczajów i kultur.

Dzięki bardzo dobremu położeniu szkoły, jej uczennice mogą nie tylko cieszyć się spokojem niezbędnym do zdobywania wiedzy, ale także mają szansę poznać zakątki i największe turystyczne i kulturalne atrakcje Londynu.

Jestem zainteresowany nauką w tej szkole

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij