ROYAL RUSSEL SCHOOL

ROYAL RUSSEL SCHOOL

ROYAL RUSSEL SCHOOL

Wielka Brytania

Royal Russel zapewnia swoim uczniom najlepszą edukację oraz mnóstwo możliwości do zdobycia umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w życiu prywatnym i zawodowym. Misją kadry szkoły jest rozwój talentów i pasji uczniów poprzez stworzenie im środowiska zachęcającego do stawiania czoła wyzwaniom.

Szkoła propaguje nie tylko działania na własną korzyść, kierujące do osiągnięcia indywidualnych i grupowych sukcesów, ale też wszyscy członkowie szkolnej społeczności są zachęcani do dzielenia się swoimi umiejętnościami i talentami, co prowadzi do rozwoju zarówno jednostki jak i całej grupy. Misją nauczycieli i władz szkoły jest uświadomienie uczniom, że są odpowiedzialni nie tylko za swój rozwój, ale także swoich kolegów i koleżanek.

Położona w południowej dzielnicy Londynu szkoła, ma do zaoferowania uczniom szeroko rozwinięte metody i programy nauczania, umożliwiające im rozwój zdolności przywódczych oraz odpowiedzialności za społeczność i niezbędne w dzisiejszych czasach umiejętności współdziałania z innymi.

ZAMÓW DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Dziękujemy za chęć zgłoszenia wyjazdu dziecka z Excellence in Education. Nasz doradca skontaktuję się z Panią/Panem w najbliższy dzień roboczy i po potwierdzeniu miejsca na kursie wyśle dokumenty zgłoszeniowe.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Data rozpoczęcia kursu
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij