Schule Schloss Salem

Schule Schloss Salem

Schule Schloss Salem

Niemcy

Schule Schloss Salem to niemiecka szkoła z internatem, znajdująca się w południowej części kraju, nad Jeziorem Bodeńskim – powstała w 1920 r., obecnie uznawana jest za jedną z najbardziej elitarnych szkół w Europie.

Założycielem Schule Schloss Salem był znany na całym świecie, niemiecki pedagog pochodzenia żydowskiego – Kurt Hahn, dla którego najważniejsze było łączenie edukacji z wychowaniem i stwarzanie młodym ludziom możliwości do rozwoju pasji i zainteresowań. W szkole uczył się m. in. Książe Filip, mąż Elżbiety II oraz hiszpańska królowa Zofia.

Uczniowie uczą się według niemieckiego lub międzynarodowego (International Baccalaureate) programu nauczania. Nawet wybierając program IB realizowany po angielsku, uczeń zobowiązany jest do nauki języka niemieckiego.

Na terenie kampusu:

 • hale i boiska sportowe
 • korty tenisowe
 • boiska do koszykówki
 • sale fitness
 • boiska do siatkówki plażowej
 • kryty basen
 • ściana wspinaczkowa

Ta niemiecka szkoła z internatem bardzo duży nacisk kładzie na balans między nauką a rozwojem fizycznym ucznia. Bardzo dużo czasu uczniowie spędzają na świeżym powietrzu uprawiając sport, pracując na rzecz lokalnej społeczności czy np. ucząc się udzielania pierwszej pomocy. Szkoła posiada świetne zaplecze sportowe, m. in. własna marina nad jeziorem bodeńskim. Flagowym sportem w Salem jest hokej.

 

 

Etapy aplikacji:

 • przesłanie do doradcy EiE tłumaczenia świadectw szkolnych z dwóch ostatnich lat (na język angielski) i certyfikatów językowych (poziom zależy od klasy do której aplikuje uczeń)
 • po wstępnej akceptacji aplikacji uczeń pisze testy z matematyki, angielskiego. W wybranych terminach, gdy jest u nas przedstawiciel Salem, testy można napisać w biurze EIE. W pozostałych przypadkach testy pisane są w siedzibie szkoły. Wynik testu dostępny jest po około dwóch tygodniach
 • rozmowa kwalifikacyjna w Schule Schloss Salem, na którą uczeń pojedzie z rodzicami lub doradcą EiE (w takim przypadku rodzice pokrywają kosztu podróży i pobytu doradcy)
 • decyzja szkoły o przyjęciu kandydata i przedstawienie oferty

Aktualne kursy letnie:

 • Salem Summer Camp(9-11)
 • Salem Summer Camp (12-14)
 • Salem International Summer School (14-16)

Więcej szczegółów na temat kursów organizowanych przez Schule Schloss Salem

Jestem zainteresowany nauką w tej szkole

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij