St. Clare’s Oxford

St. Clare’s Oxford

St. Clare’s Oxford

Wielka Brytania

St. Clare’s to powstała w 1953 r. szkoła z internatem. W 1977 r., jako pierwsza w Wielkiej Brytanii, została autoryzowana przez International Baccalaureate Organization, umożliwiając tym samym swoim uczniom przygotowanie do Matury Międzynarodowej – egzaminu uznawanego przez najbardziej prestiżowe uczelnie świata, takie jak Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet w Cambridge, Uniwersytet Oksfordzki i wiele innych.

St. Clare’s Oxford to czołowa międzynarodowa szkoła w Wielkiej Brytanii przygotowująca do matury międzynarodowej.

W szkole panuje swobodna, luźna atmosfera, jest więc idealną alternatywą dla ambitnych uczniów, którzy chcą się kształcić u najlepszych, ale nie podoba im się atmosfera tradycyjnych brytyjskich szkół z internatem. Szkoła dla bardzo ambitnych uczniów, przyjmowani są tylko bardzo dobrzy i wysoko zmotywowani uczniowie.

Kampus szkoły znajduje się w centrum Oksfordu, dzięki czemu uczestnicy obozów mają szansę zasmakować kultury miasta, w którym znajduje się jeden z najlepszych uniwersytetów świata.

Etapy aplikacji:

  • przesłanie do doradcy EiE świadectw szkolnych z dwóch ostatnich lat (przetłumaczonych na język angielski)
  • spotkanie ucznia z doradcą w celu krótkiej rozmowy wprowadzającej
  • przygotowanie dokumentów do szkoły (dokładną listę otrzymasz u swojego doradcy)
  • wizyta ucznia i rodziców (w uzasadnionych przypadkach rodziców może zastąpić doradca EiE) w St. Clare’s podczas której uczeń pisze testy i przechodzi rozmowę kwalifikacyjną
  • decyzja szkoły o przyjęciu/odrzuceniu kandydata i przedstawienie oferty (zwykle w ciągu kilku dni od wizyty w szkole)

 

Jestem zainteresowany nauką w tej szkole

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij