St Edmund's College

St Edmund's College

St Edmund's College

Wielka Brytania

St Edmund’s to najstarsza działająca katolicka szkoła w internatem w Wielkiej Brytanii. Położona jest w połowie drogi między Londynem a Cambridge. Osoby blisko związane ze szkołą St. Edmund’s College opisują ją jako bardzo tradycyjną i typowo angielską. Wysoko ceni się tutaj wartości charakterystyczne dla katolickich metod nauczania, przy jednoczesnej wysokiej tolerancji na różnorodność wyznawanych przez uczniów wartości.

Początek historii szkoły datuje się na rok 1568, a jej kampus powstał na przepięknym, pokrytym zielenią obszarze, co sprawia, że wszyscy uczniowie mają szansę na codzienne obcowanie z naturą. Mimo naturalnego otoczenia szkoła znajduje się w pobliżu dwóch znanych na całym świecie miast Wielkiej Brytanii – nieopodal Londynu i Cambridge, co sprawia, że uczniowie mogą korzystać z nieograniczonej niemalże ilości atrakcji oferowanych przez oba miasta.

St. Edmund’s College przygotowuje swoich uczniów do wielu egzaminów honorowanych przez najlepsze uczelnie świata, dlatego też wszyscy ambitni uczniowie, którzy wysoko cenią tradycyjne metody nauczania oraz są ciekawi angielskiej kultury, zapewne poczują się tutaj jak w domu.

CHCĘ OTRZYMAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dziękujemy za zainteresowanie wyjazdem dziecka na Summer School. Program wyjazdu zostanie wysłany na adres email podany w formularzu.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij