ST. LAWRENCE COLLEGE, RAMSGATE

ST. LAWRENCE COLLEGE, RAMSGATE

ST. LAWRENCE COLLEGE, RAMSGATE

Wielka Brytania

W St. Lawrence College ogromną wagę przywiązuje się do otaczania uczniów wyjątkową opieką i zapewnienia im bezpieczeństwa – czyli stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi pasji i zainteresowań młodych ludzi.

Szkoła powstała w 1879 roku, a obecnie kampus tworzą zarówno budynki zabytkowe, tradycyjne, staroangielskie, ale także nowoczesna zabudowa. Do St. Lawrence College uczęszcza zaledwie 630 uczniów, dzięki czemu nauczyciele są w stanie zapewnić odpowiednią opiekę i warunki do rozwoju każdemu z nich. Niewielkie grupy i szeroki zakres przekazywanej przez nauczycieli wiedzy sprawiają, że zdecydowana większość uczniów szkoły dostaje się na najlepsze uczelnie świata.

Uczniowie mieszkający w internacie St. Lawrence College – dzięki dużemu zróżnicowaniu narodowości, codziennie poznają nowe zwyczaje i nieznane im dotąd kultury. Otwartość i znajomość różnorodności kulturowej to wysoko cenione wartości.

REZERWUJ

Depozyt w wysokości:

500 EUR na kursy w strefie Euro

500 GBP na kursy w Wielkiej Brytanii

600 CHF na kursy w Szwajcarii

lub 2500 PLN dla klientów chcących rozliczać się w złotówkach

DANE DO PRZELEWU DEPOZYTU:

EIE p. z o.o.
ul. Ruska 2
50-079 Wrocław

Konto w PLN: 03 1090 2398 0000 0001 3271 9196
Konto w GBP: 61 1090 2398 0000 0001 3271 9219
Konto w CHF: 66 1090 2398 0000 0001 3271 9226
Konto w EUR: 24 1090 2398 0000 0001 3271 9206

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji mojego zgłoszenia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

REZERWUJ