ST. LAWRENCE COLLEGE, RAMSGATE

ST. LAWRENCE COLLEGE, RAMSGATE

ST. LAWRENCE COLLEGE, RAMSGATE

Wielka Brytania

W St. Lawrence College ogromną wagę przywiązuje się do otaczania uczniów wyjątkową opieką i zapewnienia im bezpieczeństwa – czyli stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi pasji i zainteresowań młodych ludzi.

Szkoła powstała w 1879 roku, a obecnie kampus tworzą zarówno budynki zabytkowe, tradycyjne, staroangielskie, ale także nowoczesna zabudowa. Do St. Lawrence College uczęszcza zaledwie 630 uczniów, dzięki czemu nauczyciele są w stanie zapewnić odpowiednią opiekę i warunki do rozwoju każdemu z nich. Niewielkie grupy i szeroki zakres przekazywanej przez nauczycieli wiedzy sprawiają, że zdecydowana większość uczniów szkoły dostaje się na najlepsze uczelnie świata.

Uczniowie mieszkający w internacie St. Lawrence College – dzięki dużemu zróżnicowaniu narodowości, codziennie poznają nowe zwyczaje i nieznane im dotąd kultury. Otwartość i znajomość różnorodności kulturowej to wysoko cenione wartości.

CHCĘ OTRZYMAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dziękujemy za zainteresowanie wyjazdem dziecka na Summer School. Program wyjazdu zostanie wysłany na adres email podany w formularzu.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dokonania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

Wyślij