ST MARY’S SCHOOL

ST MARY’S SCHOOL

ST MARY’S SCHOOL

Wielka Brytania

Położona w uniwersyteckim Cambridge, St. Mary’s School to szkoła, która powstała w 1898 roku, a obecnie jest domem i miejscem, w którym kształcą się dziewczęta w wieku od 9 do 18 lat.

Metody nauczania stosowane w szkole są odzwierciedleniem zarówno tradycyjnych, jak i najnowocześniejszych sposobów przekazywania wiedzy. Independent Schools Inspectorate (ISI) – organizacja odpowiedzialna za weryfikację systemu i metod nauczania wszystkich niezależnych, brytyjskich szkół – w swoim raporcie przyznała, że system w St. Mary’s School stoi na najwyższym poziomie i jest odpowiedni dla dziewcząt w wieku uczennic kształcących się w tej szkole.

Kampus szkoły znajduje się w słynnym mieście Cambridge. St. Mary’s School położona jest w pobliżu jednej z najlepszych uczelni wyższych na świecie, dzięki czemu uczennice już od najmłodszych lat przebywają w najlepszym akademickim środowisku.

Jestem zainteresowany nauką w tej szkole

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij