STONAR

STONAR

STONAR

Wielka Brytania

Stonar to brytyjska szkoła, której właściwe są globalne spojrzenie na rzeczywistość i nowoczesne podejście do edukacji. Jej kampus znajduje się w pobliżu Bath i zamieszkuje go około 80 uczniów, z których 80% stanowi młodzież pochodząca z Wielkiej Brytanii, a pozostałe 20% to uczniowie reprezentujący 15 różnych narodowości.

Misją nauczycieli i władz szkoły Stonar jest rozwijanie u uczniów ich pewności siebie oraz uczenie ich szacunku do innych – dzięki wartościom i etosowi, który wyznawany jest w szkole, jej wychowankowie osiągają sukcesy zarówno w środowisku akademickim, jak i w życiu osobistym. Stonar jest częścią organizacji NACE Education, dzięki czemu jej uczniowie mają szansę wzięcia udziału w rozmaitych wymianach i programach, które odbywają się w 21 siostrzanych placówkach, które podobnie jak Stonar należą do organizacji.

Szkoła posiada słynne centrum jeździeckie, którego stajnie zamieszkuje 70 koni i kucy, dzięki czemu ma do zaoferowania swoim uczniom naukę jeździectwa na najwyższym możliwym poziomie. Co więcej jeźdźcy, którzy posiadają własnego konia mogą przywieźć go ze sobą do kampusu.

Jestem zainteresowany nauką w tej szkole

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij