STONYHURST COLLEGE

STONYHURST COLLEGE

STONYHURST COLLEGE

Wielka Brytania

Siedziba Stonyhurst College mieści się w przepięknym, staroangielskim budynku, który otaczają rozległe, zielone tereny. Szkoła zlokalizowana jest w pobliżu Lake District. Pochodzące z języka francuskiego motto szkoły  – “Quand Je Puis”, czyli “Wszystko, co mogę” – odnosi się do sposobu myślenia, który nauczyciele szkoły starają się obudzić w każdym uczniu, czyli przede wszystkim wiarę w siebie i własne możliwości.

Szkoła powstała w 1593 roku, a obecnie oferuje swoim uczniom brytyjską edukację najwyższej klasy, czego dowodem mogą być liczne osiągnięcia akademickie oraz absolwenci kontynuujący swoją naukę na najlepszych uniwersytetach świata, takich jak Oksford, Cambridge, a nawet Harvard. Niewielkie grupy wykładowe, doskonale wyposażone pracownie i ośrodki sportowe to środowisko, dzięki któremu uczniowie nie tylko rozwijają swoją wiedzę, ale także rozmaite pasje i zainteresowania.

Wszechstronne wychowanie i możliwości oferowane uczniom Stonyhurst, pozwalają im rozwijać wysoko cenione w dzisiejszych czasach umiejętności pracy w grupie. Program nauczania realizowany w  szkole kształtuje u uczniów ich pewność siebie oraz umożliwia im poznanie i dostarczenie wartości jakie dla wspólnej pracy grupowej może wnieść międzynarodowe zróżnicowanie.

Jestem zainteresowany nauką w tej szkole

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij