STONYHURST COLLEGE

STONYHURST COLLEGE

STONYHURST COLLEGE

Wielka Brytania

Siedziba Stonyhurst College mieści się w przepięknym, staroangielskim budynku, który otaczają rozległe, zielone tereny. Pochodzące z języka francuskiego motto szkoły  – “Quand Je Puis”, czyli “Wszystko, co mogę” – odnosi się do sposobu myślenia, który nauczyciele szkoły starają się obudzić w każdym uczniu, czyli przede wszystkim wiarę w siebie i własne możliwości.

Szkoła powstała w 1593 roku, a obecnie oferuje swoim uczniom brytyjską edukację najwyższej klasy, czego dowodem mogą być liczne osiągnięcia akademickie oraz absolwenci kontynuujący swoją naukę na najlepszych uniwersytetach świata, takich jak Oksford, Cambridge, a nawet Harvard. Niewielkie grupy wykładowe, doskonale wyposażone pracownie i ośrodki sportowe to środowisko, dzięki któremu uczniowie nie tylko rozwijają swoją wiedzę, ale także rozmaite pasje i zainteresowania.

Wszechstronne wychowanie i możliwości oferowane uczniom Stonyhurst, pozwalają im rozwijać wysoko cenione w dzisiejszych czasach umiejętności pracy w grupie. Program nauczania realizowany w  szkole kształtuje u uczniów ich pewność siebie oraz umożliwia im poznanie i dostarczenie wartości jakie dla wspólnej pracy grupowej może wnieść międzynarodowe zróżnicowanie.

REZERWUJ

Depozyt w wysokości:

500 EUR na kursy w strefie Euro

500 GBP na kursy w Wielkiej Brytanii

600 CHF na kursy w Szwajcarii

lub 2500 PLN dla klientów chcących rozliczać się w złotówkach

DANE DO PRZELEWU DEPOZYTU:

EIE p. z o.o.
ul. Ruska 2
50-079 Wrocław

Konto w PLN: 03 1090 2398 0000 0001 3271 9196
Konto w GBP: 61 1090 2398 0000 0001 3271 9219
Konto w CHF: 66 1090 2398 0000 0001 3271 9226
Konto w EUR: 24 1090 2398 0000 0001 3271 9206

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Numer telefonu
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji mojego zgłoszenia.

Zostałem/am pouczony/a o prawie do usunięcia i poprawiania moich danych.

REZERWUJ