STRATHALLAN SCHOOL

STRATHALLAN SCHOOL

STRATHALLAN SCHOOL

Wielka Brytania

Strathallan to tradycyjna szkoła z internatem, której siedziba znajduje się w oddalonym o 70 km od Edynburga miasteczku – Perth. Znana nie tylko z wysokiego poziomu nauczania przedmiotów akademickich, ale także z rozmaitych osiągnięć sportowych jej uczniów.

Szkolny plan zajęć w Strathallan jest bardzo napięty – zajęcia odbywają się tutaj od poniedziałku do soboty, a niedziele to z kolei czas na poznawanie okolicy i bogatej, szkockiej tradycji. 20% uczniów szkoły to młodzież pochodząca z ponad 25 krajów całego świata, dzięki czemu uczniowie mają szansę poznać nie tylko brytyjską kulturę i obyczaje, ale także tradycje i nieznane dotąd kultury. Uczniowie szkoły mogą realizować programy nauczania charakterystyczne dla wielu brytyjskich szkół, przygotowujących swoich uczniów do egzaminów takich jak GCSE czy A levels, ale także do charakterystycznych dla szkockiego systemu szkolnictwa – Scottish Highers.

Strathallan to doskonała szkoła dla uczniów, dla których istotny jest ogólny rozwój, ponieważ jej nauczyciele przywiązują ogromną wagę nie tylko do przekazywania wiedzy akademickiej, ale także do rozwoju fizycznego i kulturalnego młodych ludzi.

Jestem zainteresowany nauką w tej szkole

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij