TAUNTON SCHOOL

TAUNTON SCHOOL

TAUNTON SCHOOL

Wielka Brytania

Taunton School to szkoła, której siedziba znajduje się w miasteczku Taunton położonym na południu Wielkiej Brytanii.

Szkoła ma długą tradycję: jej początki datowane są na 1847 rok. Tradycja i nowoczesne metody nauczania to doskonałe połączenie, dzięki któremu uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Uczniowie Taunton mogą korzystać z rozmaitych obiektów sportowych i artystycznych należących do szkoły – takich, jak baseny, boiska do gry w rozmaite gry zespołowe, studio fitness, teatr, sale muzyczne, doskonale zaopatrzone biblioteki i sale komputerowe.

Podczas nauki w Taunton uczniowie zdobywają akademicką wiedzę i cenne przygotowanie niezbędne do kontynuowania nauki na najlepszych uniwersytetach świata, a także poznają nieznane dotąd kultury i obyczaje – do Taunton uczęszczają uczniowie pochodzący z ponad 50 krajów świata, dzięki czemu młodzież zdobywa tutaj cenne w dzisiejszych czasach międzynarodowe doświadczenie.

Etapy aplikacji:

  • przesłanie do doradcy EiE tłumaczenia świadectw szkolnych z dwóch ostatnich lat (na język angielski) i skanu paszportu ucznia
  • po wstępnej akceptacji aplikacji uczeń pisze testy z matematyki i angielskiego i esej (czas trwania ok. 3,5h); testy można napisać w biurze EIE lub w szkole ucznia
  • jeśli testy zostały pozytywnie zaopiniowane przez szkołę uczeń zostanie umówiony na rozmowę kwalifikacyjną w Taunton School, na którą pojedzie z rodzicami lub doradcą EiE (w takim przypadku rodzice pokrywają kosztu podróży i pobytu doradcy)
  • decyzja szkoły o przyjęciu kandydata i przedstawienie oferty (zwykle w ciągu kilku dni od wizyty w szkole)

Jestem zainteresowany nauką w tej szkole

Adres e-mail:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Rok urodzenia ucznia:
Wiadomość:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EIE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@eie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Wyślij